แน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ยังไม่จากเราไปไหน และดูเหมือนว่าเรายังวางใจกับสถานการณ์ไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว ยิ่งถ้าในช่วงนี้จำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหน ก็ต้องติดตามสถานการณ์และมาตรการในแต่ละพื้นที่หรือในประเทศที่เราจะเดินทางไปให้ดี นอกจากนั้นควรรู้วิธีการดูแลตัวเองระหว่างเดินทางให้ปลอดภัยที่สุดด้วยเช่นกัน หากช่วงนี้ใครจำเป็นต้องเดินทางด้วยเครื่องบินที่เต็มไปด้วยผู้คนอีกมากมายเป็นเพื่อนร่วมทางกันไป ก็ต้องมีวิธีเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับตัวเองและคนรอบข้างอย่างดีและรัดกุมมากที่สุด แล้วถ้าต้องไปต่างประเทศในช่วงโควิดแบบนี้จะต้องดูแลและเตรียมพร้อมยังไงในช่วงที่ต้องเดินทางบ้าง มาดูคำวิธีและคำแนะนำกันเลย

1. ติดตามสถานการณ์และข้อจำกัดของประเทศที่จะเดินทางไปอยู่เสมอ

ควรสอบถามข้อมูลหรืออัปเดตสถานการณ์กับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่เราจะเดินทางไปที่ประจำอยู่ในประเทศไทย โดยเรื่องที่สำคัญที่ควรสอบถามคือเอกสารใช้ในการเข้าประเทศ เช่น การขอวีซ่า ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เอกสาร Fit to fly และมาตรการการกักตัว

และสำหรับในกรณีที่ต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ สามารถอ่านข้อควรรู้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพราะการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศในช่วงนี้อาจจะมีเอกสารจำเป็นที่อาจจะต้องนำติดตัวไปเพิ่มเติมจากกรณีอื่น ๆ จะได้ไม่ตกหล่นและสามารถเดินทางไปได้อย่างสบายใจ

 

2. ตรวจสอบเงื่อนไขสายการบิน

ตรวจสอบเงื่อนไขของการจองตั๋วเครื่องบินและพยายามติดตามข่าวสารจากสายการบินที่ใช้บริการ เช่น ช่วงเวลาที่ให้บริการเครื่องบินขาเข้าและขาออก เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน และมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ของสายการบิน

 

3. เตรียมของใช้ที่จำเป็น

เตรียมของใช้ที่จำเป็นในป้องกันเชื้อโควิด-19 และการทำความสะอาดมือ

  • หน้ากากอนามัย ควรเตรียมให้มีปริมาณเพียงพอในช่วงระหว่างเดินทางและช่วงกักตัว เพราะในแต่ละวันจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอย่างน้อย 1 ครั้ง
  • แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์สำหรับการพกติดตัว สำหรับของเหลวที่จะพกติดตัวไปได้ต้องมีความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและบอกปริมาตรชัดเจน สำหรับ 1 คนสามารถพกไปกี่ชิ้นก็ได้แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันแล้วไม่เกินคนละ 1,000 มิลลิลิตร
  • กระดาษทิชชู่เปียกที่มีส่วนผสมสำหรับการฆ่าเชื้อโรค
  • ยาประจำตัว (หากมี) และหากจำเป็นต้องใช้ในต่างประเทศควรติดต่อสอบถามกับสถานทูตประเทศที่เราจะเดินทางไปถึงข้อกำหนดในการพกไปหรือซื้อยาชนิดดังกล่าว
  • สำหรับเที่ยวบินที่ใช้ระยะเวลานาน อาจพกหมอนหรือผ้าห่มส่วนตัวขนาดพกพา ติดตัวไปเผื่อด้วย

 

4. อย่าลืมซื้อประกัน

ซื้อประกันสุขภาพ ประกันโควิด-19 ที่คุ้มครองการแพ้วัคซีน และประกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

 

5. ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนโรคที่มีโอกาสติดเชื้อและวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อต่างถิ่น เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนเสริมอื่น ๆ ที่มาจากคำแนะนำของแพทย์

 

6. ตรวจหาเชื้อโควิด-19

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลายประเทศมีนโยบายและข้อกำหนดที่ให้ยื่นใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศ เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางจะต้องศึกษาและอัปเดตข้อมูลของนโยบายและข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันของประเทศนั้น ๆ ให้ละเอียด และควรวางแผนตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ล่วงหน้าตามข้อกำหนด

ทาง KKday เองก็มี แพ็กเกจตรวจหาเชื้อโควิด โควิด-19 ด้วย PCR Test พร้อมออกใบรับรอง Fit to Fly ด้วยเหมือนกัน สำหรับใครที่อยากได้รับความสะดวกสบายและความรวดเร็ว แนะนำเลย! เพราะใช้เวลาไม่นาน ยิ่งถ้าเลือกเป็นแพ็กเกจ Express สามารถรู้ผลได้ภายในวันเดียวกันกับวันที่ไปตรวจเลยด้วย คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและจองได้เลย

 

7. เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนขึ้นเครื่อง

แน่นอนว่าหลังจากขั้นตอนการเตรียมตัวทั้งหมดเกิดขึ้นแล้ว และถึงแม้ผลตรวจของคุณจะออกมาว่าไม่พบเชื้อและมีสุขภาพพร้อมสำหรับการเดินทาง แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมมากที่สุดเลยก็คือร่างกายของคุณเองนั่นแหละ พยายามเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกสดใหม่หรือทำอาหารทานเองที่บ้าน พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายบ้าง และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด เช่น ไม่ไปในที่คนแออัด หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากชั่วคราว เพื่อให้ความเสี่ยงของคุณที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้อย่างปลอดภัย