ภูเก็ตเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่หลาย ๆ คนน่าจะกำลังรอคอยเพื่อไปสัมผัสความสนุกสนานคึกคักอีกครั้ง หลังจากต้องเผชิญกับความซบเซาจากภาวะวิกฤตโควิด-19 มาเป็นเวลานาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ทุกคนน่าจะได้เตรียมเฮกันแล้ว เพราะจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปิดเกาะเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัว 14 วันภายใต้เงื่อนไขของโมเดลภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยก็อาจจะต้องใช้หลักฐานและผ่านขั้นตอนมากขึ้นสักหน่อย มาเช็คกันเลยว่าเที่ยวภูเก็ตช่วงโควิด-19 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

 

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ หรือ Phuket Sandbox คืออะไร?

รูปภาพ: tatnews

มาทำความรู้จักกับ Phuket Sandbox กันก่อน Phuket Sandbox คือโครงการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มหรือครบโดสแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางมาเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดยมีภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องและจะเริ่มเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยมีการกำหนดแผน ดังนี้

  1. เปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
  2. กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์แล้วเดินทางเข้าได้ ส่วนเด็กอายุ 6-18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต
  3. มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO
  4. มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือน
  5. พักในที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ เป็นเวลา 14 คืน และหลังจากครบระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้
  6. รายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทำกิจกรรมได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน D-M-H-T-T-A ได้แก่

D – Distancing = เว้นระยะห่างระหว่างกัน

M – Mask Wearing = สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ

H – Hand Washing = ล้างมือบ่อย ๆ

T – Temperature = ตรวจวัดอุณหภูมิ

T –Testing = ตรวจหาเชื้อโควิด-19

A – Application = ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ

 

มาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตช่วงโควิด ต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของแนวคิดภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์คือประชากรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะต้องได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 70% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และในขณะเดียวกันก็มีความพยายามลดการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่ให้เป็นศูนย์หรือน้อยที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเริ่มมีการทดสอบระบบกับคนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้ ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต โดยผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ต้องดำเนินการดังนี้

 

  1. มาตรการการตรวจคัดกรองกรณีเดินทางทางบกและทางน้ำ

– งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากจำเป็นต้องเดินทาง ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี) เข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

– หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันในที่พักอาศัย (Home Quarantine หรือ Hotel Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ตลอดระยะเวลาที่กักตัว

– ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสิ่งจำเป็นที่ไม่แวะค้างคืน ต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง หรือหนังสือรับรองการขนส่งสินค้า แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ

 

  1. มาตรการการตรวจคัดกรองกรณีเดินทางทางอากาศ

– ผู้ที่เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี เข้าจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

– ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

– ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

– ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

– ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D-M-H-T-T-A

 

สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็สามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ เพียงแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถซื้อแพ็กเกจตรวจโควิด-19 RT-PCR ที่กรุงเทพ เพื่อรับใบรับรองแพทย์ Fit To Fly ในวันเดียวกันหรือวันถัดไปกับ KKday ได้ที่นี่ (https://www.kkday.com/th/product/119434-covid-19-pcr-test-with-fit-to-fly-certificate-bangkok-packages?qs=covid%20https%3A%2F%2Fwww.kkday.com%2Fth%2Fproduct%2F119808) หรือเลือกซื้อแพ็กเกจตรวจโควิด-19 RT-PCR ที่ภูเก็ตได้ที่นี่ (https://www.kkday.com/th/product/119808)

 

ข้อมูลอ้างอิง: กรมประชาสัมพันธ์ (https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/22936), คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2920/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/province/2920-2564-05-28.pdf), Manager Online (https://mgronline.com/south/detail/9640000056366)