ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลายล็อกอีกแล้ว ใครมีแพลนจะเดินทางไปต่างจังหวัดต้องรีบเช็คด่วนเลยว่าจังหวัดไหนมีข้อบังคับอะไรบ้าง วันนี้ KKday ขอแนะนำวิธีการเช็คมาตรการเข้า-ออกของแต่ละจังหวัดทั่วไทยแบบง่าย ๆ ในเว็บเดียว ทุกคนจะได้คอยอัปเดตข้อมูลกันอยู่เสมอ จะได้ไม่พลาดการเดินทางเที่ยวสำคัญนะคะ

 

เปิดวิธีการตรวจสอบข้อมูลมาตรการเดินทางเข้า-ออกแต่ละจังหวัด

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อตรวจสอบข้อมูลสำคัญของแต่ละจังหวัด ที่เว็บไซต์ คลิกเลย!
  2. เมื่อกดเข้าไปจะเห็นแผนที่ประเทศไทย พร้อมกับชื่อจังหวัด ให้คลิกที่ชื่อจังหวัดที่ต้องการทราบข้อมูล
  3. เมื่อคลิกเข้าไปก็จะเข้าสู่หน้าข้อมูลสำคัญของจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งส่วนมากจะรวบรวมประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า-ออกจังหวัด ข้อมูลสถานการณ์ ช่องทางการติดต่อ และข่าวการดำเนินงานของจังหวัดเอาไว้
  4. บางจังหวัดไม่มีการแยกหัวข้อตามข้อ 3 แต่สามารถเลื่อนลงมาเรื่อย ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เช่นกัน

 

ไปดูกันว่าจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศมีมาตรการเข้าพื้นที่อะไรบ้าง

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

– ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด หรือ มีหลักฐานผลตรวจโควิดเป็นลบ หรือ หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องกักตัว

– ผู้ที่ไม่มีผลตรวจโควิด หรือ ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด ให้กักตัว 14 วัน แบบ Home Quarantine สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.เชียงราย และแบบ Local Quarantine สำหรับผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจ.เชียงราย

ที่มา: ศูนย์ติดตามสถานการณ์การระบาดของจังหวัดเชียงราย

 

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 64)

– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องกักตัว 14 วัน (Quarantine) และ ตรวจหาเชื้อโควิด (Swap test)

– ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด หรือ มีหลักฐานผลตรวจโควิดเป็นลบ หรือ หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องกักตัว

– โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และ ลงทะเบียน QR Code “CM-CHANA” ก่อนและหลังเดินทาง

– ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ลงทะเบียน QR Code “CM-CHANA” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

ที่มา: TNN Thailand, สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

 

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 64)

– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม และ สีแดง ต้องรายงานตัวโดยการสแกน QR Code ที่กำหนด และกักตัว 14 วัน (Home Quarantine)

– ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด หรือ มีหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด RT-PCR ไม่ต้องกักตัว

ที่มา: ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

 

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ยกเว้น อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน – ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 64)

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม

– สแกน QR Code ‘SAVE SURAT’

– ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ณ จุดตรวจคัดกรอง หรือ ไปตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ หรือ แสดงผลตรวจ Antigen Rapid Test จากจังหวัดต้นทาง และต้องเข้ากักตัวใน Local Quarantine ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ยกเว้น มีผลตรวจเชื้อแบบ RT-PCR หรือ ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด หรือ หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ให้ใช้มาตรการแยกตัว

 

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือสีส้ม

สแกน QR Code ‘SAVE SURAT’ และใช้มาตรการแยกตัว

ที่มา: Facebook – PR.Surat

 

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 64)

– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด และ มีหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ

– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องมีหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ

– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม แดง ส้มและอำเภออื่น ๆ ใน จ.สุราษฎร์ธานี ต้องสแกน QR Code “SAMUI HEALTH PASS” และ ใช้มาตรการแยกตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุยหรือจนครบ 14 วัน

 

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 64)

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

– ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นออกนอกพื้นที่ต้นทาง

– สแกน QR Code ตามที่กำหนด

– ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด และ มีหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ

– ใช้มาตรการแยกตัว กรณีมีหลักฐานผลตรวจโควิดเป็นลบ หรือ ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด หรือ หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน

 

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงหรือสีส้ม

– สแกน QR Code ตามที่กำหนด

– ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด หรือ มีหลักฐานผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ

– ใช้มาตรการแยกตัว กรณีมีหลักฐานผลตรวจโควิดเป็นลบ หรือ ได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด หรือ หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน

 

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64)

– ลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com และแสดง QR Code ก่อนเดินทางเข้าจังหวัด

– นักท่องเที่ยวต้องมีใบจองที่พักที่มีการชำระเงินล่วงหน้า เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ

– ต้องได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด หรือ หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องมีหลักฐานผลตรวจโควิดเป็นลบมาจากนอกพื้นที่จ.ภูเก็ต

ที่มา: Go Phuget, Thai rath

 

มาตรการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 64)

– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องกักตัว 14 วัน (Local Quarantine)

– ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องกักตัว 14 วัน (Home Quarantine)

ยกเว้น ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามกำหนด หรือ มีหลักฐานผลตรวจโควิดเป็นลบ หรือ หายป่วยจากการติดเชื้อโควิดมาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ กักตัวมาแล้ว 14 วันก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่ต้องกักตัว

– โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ และ ลงทะเบียน QR Code “Songkhla Care” ก่อนและหลังเดินทาง

ที่มา: สงขลาCovid-19