เนื่องจากตอนนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การเนินทางไปยังประเทศต่าง ๆ นั้นไม่ง่ายเลย มีอีกหลายประเทศทั่วโลกยังอยู่ในเงื่อนไขของการปิดประเทศ ถึงแม้จะมีผ่อนปรนให้มีการเดินทางไปได้ แต่จะต้องมีความจำเป็นที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ เท่านั้น แต่ละประเทศก็มีเกณฑ์มาตรการสาธารณสุขที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ในเรื่องของยี่ห้อวัคซีนที่ผู้จะเข้าประเทศรับมา หนังสือรับรองผลการตรวจหาโควิด 19 การกักตัว ฯลฯ ซึ่งควรเตรียมความพร้อมและหาข้อมูลก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้น

ในแต่ละประเทศต้องใช้วัคซีนตัวไหนถึงจะเข้าประเทศนั้น ๆ ได้บ้าง? ในเมื่ออยากเดินทางไปต่างประเทศแล้วละก็เราไปดูข้อมูลพร้อม ๆ กันเลย

ประเทศไทยนำเข้าวัคซีนชนิดใดมาฉีดแล้วบ้าง

ในปัจจุบันวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.ไทยและนำเข้ามาฉีดให้แก่ประชาชนแล้ว มี 4 ยี่ห้อ ได้แก่

-วัคซีนซิโนแวค

-วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

-วัคซีนซิโนฟาร์ม

-วัคซีนไฟเซอร์

ข้อมูลอ้างอิงจาก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

 

ประเทศไหนรับรองวัวซีนชนิดใดบ้าง

1.สหรัฐอเมริกา

องค์การอาหารและยาสหรัฐ หรือ USFDA อนุมัติรับรองวัคซีน  3 ชนิด ได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.โมเดอร์นา

3.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ส่วน

4.ส่วน แอสตราเซเนก้า ให้ใช้เป็นการฉุกเฉินเท่านั้น ยังไม่รับรองเป็นทางการ

 

2.สหภาพยุโรป

ในปัจจุบันคณะกรรมการอาหารและยาของยุโรป (EMA) ได้รับรอง 4 ยี่ห้อ ได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.ไบโอเทค

3.โมเดอร์นา

4.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

5.แอสตราเซเนก้า ที่ผลิตในยุโรปเท่านั้น

 

3.สเปน

ได้อนุมัติรับรองวัคซีน 6 ยี่ห้อ ได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.โมเดอร์นา

3.แอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตในยุโรปเท่านั้น

4.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซิโนฟาร์ม

5.ซิโนแวค

 

4.ญี่ปุ่น

ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรองรับจาก World Health Organization (WHO) และได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้าประเทศ เช่น วันสุดท้ายของการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน เป็นวันที่ 1 กันยายน ดังนั้นวันที่ 15 กันยายน จะเป็นวันแรกที่ตรงตามเงื่อนไข 14 วัน วัคซีนที่ได้รับอนุมัติได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.โมเดอร์นา

3.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 

5.มาเลเซีย

ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรองรับจาก World Health Organization (WHO) และได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้าประเทศ เช่น วันสุดท้ายของการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน เป็นวันที่ 1 กันยายน ดังนั้นวันที่ 15 กันยายน จะเป็นวันแรกที่ตรงตามเงื่อนไข 14 วัน วัคซีนที่ได้รับอนุมัติได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.โมเดอร์นา

3.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 

6.ไต้หวัน

ต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรองรับจาก World Health Organization (WHO) และได้รับวัคซีนครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเข้าประเทศ เช่น วันสุดท้ายของการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน เป็นวันที่ 1 กันยายน ดังนั้นวันที่ 15 กันยายน จะเป็นวันแรกที่ตรงตามเงื่อนไข 14 วัน วัคซีนที่ได้รับอนุมัติได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.โมเดอร์นา

3.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

 

7.เกาหลีใต้

ได้อนุมัติรับรองวัคซีน 6 ยี่ห้อ ได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.โมเดอร์นา

3.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

4.แอสตร้าเซนเนก้า

5.ซิโนฟาร์ม

6.ซิโนแวค

 

8.ออสเตรเลีย

ได้อนุมัติรับรองวัคซีน 4 ยี่ห้อ ได้แก่

1.ไฟเซอร์

2.โมเดอร์นา

3.แอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตในยุโรปเท่านั้น

4.โนวาแวกซ์

 

9.สหราชอาณาจักร

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงลอนดอน ระบุว่า ผู้ฉีดวัคซีนสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ทุกยี่ห้อ เพราะไม่ได้ใช้การฉีดวัคซีนเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ต้องกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการของประเทศอย่างเคร่งครัด