KOREAtransportation

Taxi in Korea ทำความรู้จักประเภทรถและค่าโดยสารแท็กซี่ในเกาหลี

?เกาหลีใต้? นอกจากจะมีความทันสมัยเรื่องเทคโนโลยี การคมนาคมก็เดินทางสะดวกทั้ง รถไฟใต้ดิน หรือรถประจำทาง รวมไปถึง รถแท็กซี่ ค่ะ ว่ากันว่ารถแท็กซี่ถือเป็นรถโดยสารสาธารณะที่เร็วที่สุด เกาหลีใต้จะมีความพิเศษมากกว่าที่อื่น คือ รถแท็กซี่ค่ะ
1 86 87