KKday Thailand Blog

ดอกซากุระบาน

JAPANSeasonalSelected ArticleTRAVEL GUIDE

ชมซากุระบานก่อนใคร ที่งานคาวาซุซากุระ 2020 โตเกียว (Kawazu-zakura Cherry Blossoms Festival 2020)

คาวาซุ (Kawazu) คือเมืองที่อยู่ใกล้ ๆ กับโตเกียว ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) โดยเ