ที่เที่ยวพัทยา

PhotoREVIEWTHAILANDTRAVEL GUIDE

สัมผัสความเย็น -15°C เมืองน้ำแข็ง Frost Magical Ice of Siam พัทยา

พัทยา นอกจากชายหาดที่ปรับรูปโฉมใหม่จนเหมือนไปเดินอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย อเมริกาแล้ว ยังมีสถาน

ArtPhotoREVIEWTHAILANDTRAVEL GUIDE

รีวิวปราสาทสัจธรรม พัทยา อลังการงานสร้าง ถ่ายรูปสวยตาแตก!

ปราสาทสัจธรรม หรือ Sactuary of Truth คือสถาปัตยกรรมไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้าง