KKday Thailand Blog

พิพิธภัณฑ์กู้กง

TAIWAN

หยกผักกาดขาวและหยกหมูสามชั้น ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง

พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง (Taipei National Palace Museum) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าพิพิธภัณฑ