ฟาร์มแกะ

TAIWAN

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Cingjing Farm) ฟาร์มบนยอดภูเขาสูงที่มีวิวสวยที่สุดในไต้หวัน

         ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Qingjing Farm) ฟาร์มบนยอดภูเขาเมืองไทจง ที่มีวิวสวยมากกก กอไก่ล้