KKday Thailand Blog

ภูเขาไฟฟูจิ

ActivitiesJAPANTRAVEL GUIDE

จัดเต็ม! สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้ที่อยากปีนภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิถือเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ผู้ที่มาเยือนญี่ปุ่นจะต้องมาเห็นด้วยตาต