หยกผักกาดขาว

TAIWAN

หยกผักกาดขาวที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง National Palace Museum

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่าพิพิธภัณ