อี๋หลาน

CultureTAIWANTRAVEL GUIDE

รู้จักพิพิธภัณฑ์หลานหยาง อีกเสน่ห์ของเมืองอี๋หลาน

เมื่อพูดถึงการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ บางคนก็อยากจะร้องยี้! ออกมา ไม่ไปหรอกนะ! อะไรประมาณนี้ ตอ