เที่ยวบินยกเลิก

transportationWORLDWIDE

อัพเดทสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า: สายการบินที่ระงับเที่ยวบินไปจีน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (coronavirus) หรือไวรัสอู่ฮั่นที่เกิดขึ้นในประเทศจ