เมืองน้ำแข็ง

PhotoREVIEWTHAILANDTRAVEL GUIDE

สัมผัสความเย็น -15°C เมืองน้ำแข็ง Frost Magical Ice of Siam พัทยา

พัทยา นอกจากชายหาดที่ปรับรูปโฉมใหม่จนเหมือนไปเดินอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย อเมริกาแล้ว ยังมีสถาน