KKday Thailand Blog

เมืองน้ำแข็ง

PhotoREVIEWTHAILANDTRAVEL GUIDE

ไปสัมผัสความเย็น -15 และถ่ายรูปแบบหนาวๆ ที่เมืองน้ำแข็ง Frost Magical Ice of Siam พัทยา

พัทยา นอกจากชายหาดที่ปรับรูปโฉมใหม่จนเหมือนไปเดินอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย อเมริกาแล้ว ยังมีสถาน