แฮรรี่ พอตเตอร์

JAPAN

มันส์สุดเหวี่ยงที่ Universal Studio Japan

ไปถึงเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นทั้งที นอกจากวัดวาอาราม ธรรมชาติอันสวยงาม วัฒนธรรม บ้านเมือ