activities

AttractionSingaporeTRAVEL GUIDE

ชวนเที่ยวเกาะ Sentosa ดินแดนแห่งความสนุก ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ 

เซ็นโตซ่า (Sentosa) ตั้งอยู่บนเกาะที่ทางสิงคโปร์เขาถมขึ้นมาทางตอนใต้ของประเทศ มีขนาด 5 ตาร