arashiyama

JAPANREVIEW

อยู่โอซก้าก็เที่ยวเกียวโตได้ เดินทางไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดน้ำใส และวัดคินคะคุจิง่ายๆ ด้วย Kyoto Bus Tour

โอซาก้าถือเป็นเมืองที่หลายๆ คนเลือกเป็นจุดหมายปลายทางในญี่ปุ่น แต่รู้หรือไม่ว่า ถึงแม้จะพั