Catamaran

AttractionTHAILAND

วันหยุดนี้นั่งเรือคาตามารันเที่ยวชมหมู่เกาะในภูเก็ตกันเถอะ

เรือคาตามารัน เป็นเรือใบประเภทหนึ่ง แต่มีลำเรือสองลำประกอบกัน ให้มีพื้นที่และเหมาะสำหรับทำ