Central Alps

JAPANTRAVEL GUIDE

พาไปเที่ยวโคมากาเนะ ขึ้น Ropeway แห่งแรกของญี่ปุ่น

โคมากาเนะ (Komagane) เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งของจังหวัดนากาโนะ (Nagano) ภูมิภาคชูบุ (Chub