chaingrai

ActivitiesAttractionTHAILAND

พาเที่ยวชมพุทธศิลป์สุดตระการตา กับวิหารสีน้ำเงิน วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

ถ้าพูดถึงวัดที่มีวิหารสีน้ำเงินตัดสลับกับสีทองแล้ว เราอาจไม่ค่อยคุ้นตากันมากนัก แต่จากจุดน