KKday Thailand Blog

eat guide

FoodJAPANLife style

7 เมนูต้องชิมให้ได้ก่อนกลับ กับอาหารขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ

นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมของเมืองที่สวยงาม ธรรมชาติ ความทันสมัย หรือสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย