Mae Kampong

ActivitiesAttractionTHAILAND

นั่งบอลลูนและเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองที่เชียงใหม่กัน

เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไปกี่ครั้งก็ยังไม่พอจริง ๆ เพราะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมช