Morioka Sansa Odori

JAPANTRAVEL GUIDE

ชวนเที่ยวงานเทศกาลที่ไม่ควรพลาดในอิวาเตะ (Iwate)

อิวาเตะ (Iwate) เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคโทโฮกุ เมืองเอกในจังหวัดคือ เมืองโมริโอกะ  มีขนาด