observation deck

AttractionTAIWAN

พลาดไม่ได้เมื่อไปไต้หวัน กับจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลก Skyline 460 บนตึกไทเป 101

ไต้หวัน น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอะไรใหม่ ๆ มาให้เราตื่นตาตื่นใจในทุก ๆ ครั้งที่มีโอกาสไ