vaccine

ActivitiesAmericaAttraction

New York VS California VS Florida เทียบกันชัด ๆ ก่อนเดินทางไปเที่ยว USA พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19

ทุกคนอยากไปเที่ยวที่ไหนในอเมริกาบ้าง? เป็นคำถามที่มีคำตอบหลากหลายมาก เพราะสหรัฐอเมริกานั้น